Fa tres anys, quan vam formar la nostra “Assemblea Benavitera” vam decidir deixar per escrit tots els drets i deures de cadascú dels membres que conformem la nostra escola en l’anomenada “Constitució escolar Benavitera”. Al preàmbul de la nostra constitució es pot llegir tot allò que pensem que és important per nosaltres i que tot el món que participa de la nostra comunitat ha de conéixer:

Tota la Comunitat Educativa de l’aulari de Benavites del CRA Benavites Quart de les Valls, amb el desig d’aconseguir una escola millor per a tots i totes les que la formem proclama la seua voluntat de:

  • Garantir la participació i convivència de tots els membres del nostre aulari en elmillor ambient possible.
  • Consolidar i potenciar un treball de participació democràtica dins del nostre aulari on totes les veus siguen escoltades i valorades com es mereixen.
  • Protegir i respectar tots els drets i deures tant de l’alumnat, com del professorat i de les famílies davant l’arribada de possibles canvis.
  • Promoure la cultura participativa i dialògica al nostre aulari i al nostre centre fomentant l’ús de la paraula i el diàleg com a mitjà per a solucionar problemes i possibles conflictes.
  • Establir per consens les normes més importants per a què la nostra escola continue creixent i millorant.
  • Col·laborar en el creixement de les relacions entre tots els que formem el nostre aulari, alumnat, famílies, professorat i agents de l’entorn.

Ací podeu llegir la nostra constitució sencera:

Al igual que tots i cadascú dels documents del nostre centre, aquesta constitució es revisarà cada any per tal de millorar-la i aportar el millor de cadascú.